DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Xử Lý Nước Thải

 • Xử lý nước thải bệnh viện
 • Xử lý nước thải công nghiệp
 • Xử lý nước thải sinh hoạt
 • Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử Lý Khí Thải

 • Xử lý hơi dung môi
 • Xử lý khí thải phòng thử nghiệm
 • Xử lý khí thải lò hơi
 • Xử lý khí thải chăn nuôi

Tư Vấn Hồ Sơ Môi Trường

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Xác nhận hoàn thành công trình BVMT
 • Giám sát môi trường định kỳ
 • Xin cấp giấy phép xả thải

Đào Tạo Ngắn Hạn

 • An toàn lao động
 • Kỹ thuật xử lý chất thải
 • Sản xuất sạch hơn

Tài Liệu Chuyên Ngành

 • Giáo trình xử lý nước thải
 • Giáo trình xử lý khí thải
 • Văn bản pháp luật hiện hình

Sản Phẩm Khác

 • Than hoạt tính
 • Đệm sinh học
 • Máy bơm nước

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Đối Tác