[Dự thảo] Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BVMT 2020

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật BVMT 2020 gồm một số nội dung bổ sung tập trung vào quy định giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cấp giấy phép môi trường (GPMT); Đẩy mạnh phân quyền cho các địa phương trong thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tạo thuận lợi hơn khi triển khai thực hiện…

Nội dung đề xuất tập trung vào các vấn đề sau:

Về dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên: đề xuất việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cận dưới của quy mô chuyển đổi diện tích đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên trong Nghị định 08 để giảm đối tượng phải thực hiện TTHC.

Về dự án có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước: đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng nâng mức quy mô khai thác nước dưới đất, nước mặt phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lên mức cao hơn để cắt giảm TTHC về môi trường cho tổ chức, cá nhân.

Về loại hình dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp: nhằm tạo sự chủ động của địa phương, phân quyền mạnh hơn cho các địa phương trong kiểm soát các vấn đề môi trường, đồng thời giảm thời gian giải quyết TTHC cho chủ dự án theo quy định của Luật BVMT, nhiều ý kiến đề xuất rà soát, nâng mức công suất của loại hình này.

Về loại hình dự án sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử: Đây là loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và được kế thừa tại Phụ lục II Nghị định 08. Hiện nay, Nghị định 08 quy định dự án thuộc loại hình này có công suất lớn (từ 1 triệu thiết bị, linh kiện/năm hoặc 1.000 tấn sản phẩm/năm) thuộc nhóm I và thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tải file chi tiết tại đây:

du -thao-phu-luc-sua-doi-nd-08.pdf

du-thao-nghi-dinh-08-sua-doi

to-trinh-du-thao-sua-doi-nd-08

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *