Đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường dưới đây:

 1.  Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật BVMT 2020 bao gồm:
 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
 • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 •  Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 •  Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; viết chi tiết hơn tầm quan trọng của việc kiểm soát bằng luật đối với ngành và lĩnh vực sản xuất gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường.
 •  Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 •  Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

2. Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT 2020 bao gồm:

 • Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 •  Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;
 • Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Lưu ý : Đối tượng quy định trên thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Thời điểm nộp hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho dự án

Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.

Lưu ý:  Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ dự án đầu tư được trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải bảo đảm trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường ở đâu

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư sau đây, trừ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật BVMT 2020;

b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT 2020 thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 như trên. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình.

Thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ) được quy định như sau:

 • Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28của Luật BVMT 2020;
 • Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật BVMT 2020;

Chủ đầu tư tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được không

Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tự thực hiện hồ sơ như:

 • Không am hiểu về Luật, Nghị định, thông tư, quy chuẩn tiêu chuẩn về môi trường hiện hành
 • Không tự phân loại được loại hình dự án dẫn đến nộp sai cơ quan tiếp nhận
 • Chuẩn bị hồ sơ thiếu sót nên hồ sơ bị trả về
 • Không giải trình, xử lý những vấn đề khi tiếp đoàn kiểm tra thực tế dự án
 • Không kịp ra Quyết định phê duyệt dự án đẫn đến trễ tiến độ xây dựng dự án
 • Lựa chọn các bên dịch vụ không uy tín, không giải quyết được hồ sơ

Đơn vị tư vấn thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường tốt nhất

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các Hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Phố Xanh là một trong những đơn vị uy tín, chất lượng được hàng trăm Doanh nghiệp lựa chọn trao gửi niềm tin hoàn thành hồ sơ và đã nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng tiến độ đề ra, hạn chế tối đa các phát sinh không cần thiết, giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình triển khai và vận hành dự án.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần tư vấn thêm về dự án hãy liên ngay với Phố Xanh qua hotline 0912.12.11.07 hoặc gửi câu hỏi, vấn đề cần giải đáp qua email: moitruongphoxanh@gmail.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *