ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Khi các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư xây dựng dự án thì nhiều trường hợp chủ đầu tư phải xin cấp giấy phép môi trường và phải có giấy phép trước khi khởi công. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp không thuộc đối tượng thực hiện giấy phép môi trường hoặc phải thực hiện hồ sơ môi trường khác tương đương.

Theo Luật BVMT số 72/2020/QH14 “gọi tắt là luật BVMT 2020” thì phải căn cứ vào Quy mô, công suất, loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vốn đầu tư, diện tích sử dụng đất và yếu tố nhạy cảm về môi trường để xác định loại hồ sơ môi trường cần thực hiện. Trường hợp không có giấy phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính nếu bị phát hiện.

 1. Đối tượng nào phải xin cấp giấy phép môi trường

Theo Điều 39, Luật BVMT 2020 Quy định:

​Theo quy định dự án đầu tư được phân thành 4 nhóm : nhóm I, II, III và IV. Dự án đầu tư nhóm I, Nhóm II, Nhóm III là những dự án như thế nào và để xác định dự án đầu tư của mình có thuộc nhóm I,II, III thuộc đối tượng xin cấp giấy phép môi trường theo quy định dựa vào các yếu tố sau:

1.1. Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, bao gồm:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

b) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

1.2. Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án quy định tại Nhóm Ibao gồm:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;

b) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

1.3. Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trườngtrừ dự án quy định tại Nhóm I, Nhóm IIbao gồm:

a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ;

b) Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

1.4. Dự án đầu tư nhóm IV là dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, gồm dự án không thuộc nhóm I,II, III như trên

Ngoài những dự án thuộc nhóm I,II,III  thì những dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01.01.2022 có tiêu chí môi trường như trên đều phải thực hiện giấy phép môi trường.

Để được tư vấn chi tiết dự án của Quý khách có thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép môi trường, Quý khách có thể liên hệ tới Phòng tư vấn miễn phí 24/7 (028)22132107 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: moitruongphoxanh@gmail.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *