HTXLKT sản xuất màng nhựa -Mirae (18.000m3/h)

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN

Công trình: Hệ thống xử lý khí thải sản xuất màng nhựa (18.000m3/h)
Địa điểm thực hiện: KCN Quốc Tế Protrade, Bến Cát, Bình Dương
Công nghệ xử lý: Hấp thụ – Hấp phụ
Thời gian hoàn thành: Tháng 03/2019-Tháng 05/2019
Chủ Đầu Tư:Công ty TNHH Mirae Advance Plastics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *